• high-technology
  • outstanding-quality
  • whitebirch-help-you

ไวท์เบิร์ชการก่อสร้างถนนเครื่องจักรกล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและการผลิตอุปกรณ์การผสมยางมะตอย, เครื่องผสมคอนกรีตและซีเมนต์ดินผสมกลุ่ม equipment.Our ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 สำนักงานใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 120,000 ตารางเมตรซึ่งมี จำนวนพนักงานกว่า 1,400 รวม 206 วิศวกร (8 แพทย์และ 20 โท) 112 และช่างเทคนิคอาวุโส ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการปีของเราได้เกิน 560,000,000 หยวนกับดอลลาร์สหรัฐ 15 ล้านในการส่งออก ...

ดูทั้งหมด